Tybet

Tybet to kraina obejmująca Wyżynę Tybetańską i jej okolice. Jest to region autonomiczny Chin, jego stolicą jest Lhasa. Powstał w 1965 roku w wyniku połączenia dotychczasowego regionu Tybet i terytorium Amdo.

Obecnie obejmuje 1,2 z 2,5 mln km² terytorium historycznego Tybetu.

Tybet ciekawostki


Tybet dawniej składał się z trzech prowincji (AmdoKhamÜ-Tsang). Położony jest na średniej wysokości około 4000-5000 metrów nad poziomem morza. Od południa i zachodu jest ograniczony przez Himalaje, Karakorum oraz Pamir. Od północy zaś przez Kunlun, Ałtyn-tag oraz Qilian Shan. Miara równoleżnikowa Tybetu wynosi około 2500 km. Na jego terenie biorą początek wielkie rzeki np. JangcyBrahmaputraIndusMekongIrawadi oraz mniejsze – SaluinSatledźKali GandakiTrisuliManas-czʽuSubansuri. Tybetańczycy mają swoją odrębną wielowiekową kulturę i tradycję, posługują się językiem tybetańskim. Tybet jest jednym z najciekawszych, najbardziej tajemniczych i najtrudniej dostępnych terenów w Azji. Przez wieki skutecznie unikał zbyt bliskich kontaktów ze światem zewnętrznym, przez co wytworzył swoją odrębność i unikalny magiczny klimat. Kultura i tradycje Tybetu są zdominowane przez buddyzm tybetański, barwny efekt połączenia pochodzącego z Indii buddyzmu z lokalnymi starożytnymi wierzeniami Bon.

Wyprawy do Tybetu należą do jednych z najciekawszych na świecie, choć wjazd tam bywa niekiedy utrudniony przez chińską politykę turystyczną. Tybet ze swoją niezwykłą historią i kulturą daje możliwość odbycia podróży w czasie i przestrzeni. Poniżej znajdują się propozycje gotowych programów wycieczek do Tybetu. Ceny kalkulowane są indywidualnie w zależności od liczebności grupy, terminu wyjazdu oraz jego standardu. Po szczegółowe kalkulacje piszcie na adres: 

Nie znalazłeś wyprawy Twoich marzeń?
Przygotujemy ją specjalnie dla Ciebie!

Para idzie w wyprawę w góry

Powiedz nam, jakie są Twoje oczekiwania i czego chcesz doświadczyć!


Polityka prywatności