Region Mustang

Region Mustang to odpowiednie miejsce na niezwykły trekking w odległe zakątki gór trans-himalajskich. To maleńkie królestwo zachowało swoją kulturę o silnych tybetańskich wpływach w prawie nietkniętej formie. Jego król, będący przywódcą religijnym rezyduje w otoczonej murem stolicy Lo-Manthang. Wiele z miejscowych klasztorów jest starszych niż najstarszy klasztor w Tybecie. Niektórzy uważają, że silnie tu zakorzeniona kultura buddyjska czyni Mustang bardziej tybetańskim niż współczesny Tybet. Poza tym wyprawy tutaj są spotkaniem z unikalną tradycją i przyrodą. Jest to prawdopodobnie ostatnia enklawa nieskażonego tybetańskiego świata. Będący w izolacji od reszty kraju, zamknięty długo dla turystów Mustang miał bowiem okazję wytworzyć własną niepowtarzalną i bogatą kulturę. Istnieją pewne ograniczenia i kontrola pozwoleń na wejście i przebywanie na terytorium regionu Mustang. Wszystko po to, aby ochronić jego tradycje i środowisko naturalne przez wpływami z zewnątrz.